Diensten

Diensten

Anita werkt! is allround, dus breed inzetbaar. Anita Werkt! heeft 20 jaar ervaring opgedaan in kleinere organisaties, al dan niet onderdeel van een groter geheel. Hierdoor is me bekend wat er zich af kan spelen op de werkvloer, maar ook op directieniveau.

Anita Werkt!

Management Ondersteuning

* Ondersteuning projecten

* Notuleren/verslagen uitwerken

* Verzorgen verzuimregistratie

* Beheren vakantie-/ verlofplanning

* Financiële zaken behartigen

* Samenstellen personeelsdossiers en personeelsadministratie

* Agendabeheer

* Opstellen arbeidsovereenkomsten en aanvullingen daarop

* Verzorgen correcte en volledige dossiervorming / archivering

* Secretariële ondersteuning

* Verzorgen van facilitaire en marketing gerelateerde zaken

* Ondersteuning ISO certificeringtrajecten en bewaking daarvan

* Onderhouden contracten

* E-mail afhandeling

* Verwerken en verzorgen van correspondentie

* Commerciële ondersteuning

Uiteraard zijn er nog veel meer diensten te bedenken waarbij Anita Werkt! u kan ondersteunen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!